Resource id #3 Vermogensdidact | CBI en Haalbaarheid een plan voor de toekomst

Voor Financieel Dienstverleners

Vermogensdidact ontwikkelt modellen die een realistisch beeld van de financiele capaciteit van een particuliere klant weergeven en realistische verwachtingen omtrent diens vermogensopbouw tonen.

Deze modellen kunnen door financieel dienstverleners, via een licentie, worden gebruikt om hun advies te onderbouwen. De modellen zijn gebaseerd op leidraden van de AFM.

De modellen voeren diverse - voor een financieel adviseur noodzakelijke - berekeningen snel uit, zijn eenvoudig van opzet, realiseren een goed inzicht in de financiele mogelijkheden van de klant en faciliteren een klantspecifieke cijfermatige onderbouwing.

De visie van Vermogensdidact is dan ook dat de modellen leiden tot tijdsbesparing, betere communicatie met de klant en voldoen aan regelgeving.


NIEUWS: Haalbaarheidsanalyse is uitgebreid met Value at Risk.